♂♥♀ محمد & سودابه ♂♥♀

» seni seviyorum :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤
» نیت :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» جهان ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» به خاطر ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هنر ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گل من یعنی سودابه ی من ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دنیای منی سودابه جان ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» می گویند ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دلتنگی ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تو ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» چند حرفه ؟ :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جوجه خرسی ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عشق فقط تو ...سودابه جون ( مخصوص خودت ) :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عزیزترینم :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» نفسمی :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» آرزوی خوشگل منی محمدم :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» زندگی یعنی سودابه ی من :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» خواب ... :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» قشنگ ترین... :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» تکرار من :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» عزیز دلمی محمدم :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» نوبر :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» شیرین و خواستنی منی تو نفسم :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» مرهم تمام دردهای من :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» تقدیر من فقط با خودته عاقا محمدم :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» آرزوهای “من” خلاصه میشه تو خودت نفسم :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» عیدتون مبارککککک :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» عزیز این سری لاک با رنگ های خیلی خیلی خاص میخوام :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» دسته گل من خودتی نفسی :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳ :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» جووووووونمی :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» عزیییییز دلم واست تموم شده زودی بیا داااااااا :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» خیییییلیییییی عاشقتم نفسی :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» خدایا مواظب عاقامون باش من خیلی عاشقشم :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» دلم واست تنگ شده نفسی :( :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» سلام عزیزم ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» خندت ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» آدم ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» تنها ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» نبوده ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» بانو جووووووووووووووووووووووووونم .... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» موهایم .... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» عزیز ............ :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» بی خیالش ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» همین که ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» جز ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» کوه ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» چنتا ؟ :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» قصه ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» قرمزتر از خونی ... :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» دنیامی محمدم :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خیلی دوست دارم نفسی :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فیلم ... نه فیلم :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فقط واسه سودابه جونم ... :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» خلوتی با عشقم :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» دلتنگی یعنی ... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» گرمـی دستهـــای تــــو... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» جزیره ... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» عشقم ... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» دردهایت... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» عاشقانه سودابه م دوست دارم ... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» وقتی... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» فدای تو... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» " نفـــــس " یعنی سودابه ی من فقط فقط فقط فقط ... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» دنیای منی تـــــــو سودابه جانم... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» من تـــــ♥ــو را دوست دارم... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» مبارک مبارک مبارک ... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مل مل من :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» .............. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ............ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» .............. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ....... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ............... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» .............. :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ................ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» ........ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» نرو ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» من قاری توام ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» عروس منی ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» فدای خندت بشم سودابه جووووووووووووووووووونم... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» عجایب هشگانه آنست ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» جونمی سودابه عزیز دلمی ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» دز بوسه هایت... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» ثانیه هایم بی تو را ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» الهی فدات بشم من سودابه ی من :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» لحظه نبودنت.... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» توی شهری که تو نیستی ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» غم ... :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» تقدیم به عشق خودم سودابه جان :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» با گردش نگاه تو :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» بوس :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» بهار ... :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» فدات بشم عشقم :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» نفسمی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» هوا :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» میمیرم برات محمدم :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» تقدیم به نفسم ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» بچرخ ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» جون من ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» خانوم من ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» چوخ چوخ دوست دارم ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» نام : محمد ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» عززززززززززززززززززیزززززززززززززززززززززززز... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» سودابه جونم ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» سودابه ی من جون من ... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» نفسی دلتنگتم :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» سودابه خانوم من قلبمی عزیز... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» سودابه جونم... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» امـشبـ هـیچـی نـمے خـوآهـم ! :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» که وقتی بغلت کردم... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» عشقمی .... جونمی ... نفسمی ... وجودمی :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» فقط باشد ... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» خانو دکترم... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» مــَرا... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» گـاهـی اوقـات … :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن … :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» عشـــ♥ـق یعـــــنی ... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» می نویسم… :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» تعمیرگاهی... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» زندگی بخشی و باید جانم را فدایت کنم... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» مثه خوابی ، مثه رویا ... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» من در تو پنهانم ،تو در من... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» تو عاشقانه ترین فصل از کتاب منی خانومی جونم ... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» خوب من..... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» عاشقتم نفسی...... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» خدایا خیلی دوسش دارم میدونم که میدونی...... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» گاهی...... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» شروع دوباره....... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» نقد و تمام و کمال...... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» چند کلمه با نفسی....... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» ساعت........ :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» فال تو منم....... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» اصطکاک...... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» خیلی دوست دارم عشق من رسیدن بخیر :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» زمستان دوست نداریم...:( :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» خوش بحال یادم :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» دلم لک زده برات مل مل من :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» قشنگترین راز من و دلم خودتی عاقا محمدم :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» کاش مجبور نشی که بری و من تنها بمونم :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» تنها عشق من :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» پیشاپیش یلدات مبارک عشقم :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» از جوجه به جوجو ... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» یک صحرا... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» کی شود... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» یک نفر باشد... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» بـــــدون تـــــو یعنی همین... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» دلتـــــنگـ یعنی: :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» تموم هستی منی سودابه ی من ... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» دلتنگی یعنی : :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» وقتــــی تو نیستی...!!! :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» در سرم تویی... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» خیلی دوست دارم سودابه جونم... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» مرا بس است..... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» مگر نمی دانی... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» جوجوی من... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» به یادتم عشق من ... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» خیلی دوست دارما ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» با تو معنا شوم ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» و تویی نفسم سودابه جونم ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» " بند بند وجودمــــ ـــ ـ .. :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» اگر اویی که باید ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» اگر کارگردان بودم ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» ➹ ❤ ❤ ❤ برای تو که عشق منی ❤ ❤ ❤ ➹ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» دوستت دارم ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» جونم فدات سودابه ی من ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» قاصـــ ـدک... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» با خیال تــــو... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» عشقمی سودابه جونم ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» خیلی دوست دارم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» من که قدر مل ملم رو خیلی میدونم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» چشم چشم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» جغرافیای خودت :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» عشقمو عشقست :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» خیالات عاشقونه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» دوسش دارم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» از جنس بینهایتی :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» نفسی خودم خیلی دوست دارم :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» زندگی :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» دخترک :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» بهانه :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» سرو و باغ و چمن... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» هی خدا... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» دلتنگتم :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» خیلی زیاد دوست دارم سودابه جوجوی خود خود خودم ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» حکم عشق ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» بخند... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» الحق که بی نظیره سودابه جون خودم... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» فقط مال تو :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» عزیز مهربونم... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» تو این ظلمت تنهایی... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» خانوم دیگه ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» عشق... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» آرام باش... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» سـکـــــــه ی زنـدگـیم ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» اشکـــهایم... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» چه زیباست نوشتن... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» تکرار اسم تو سودابه جونم... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» حس قشنگیه ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» می ترســــــــــــم... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» قطره قطره... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» همسفر زندگیم سودابه خانوم من... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» جوجویی من... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» دلتنگتم خانومی جونم ... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» تو بمون کنارم ، با تو جون می گیرم... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» خیلـــــــــــــــــــــــــــــــی... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» زندگی ... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» خوشحالم ... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» سودابه... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» به خاطر تو دوست دارم... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» دوست دارم سودابه عزیزم ... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» فقط باش... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» چه خوشخیال است... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» ماه محرم... :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» تبریک واسه عاقای مل ملی خودم :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» عاااااشششششقشششم :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» محتاج موجودی به اسم مل ملی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» نامردی نیست خداییش؟ :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» فقططططططططط تو :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» لبخند عاقا محمدم به سودابه خانومش منظورمه :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» آرزو :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» نفسی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» خییییییییلیییییییی قشنگه :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» ساعت :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» فصلی به نام تو :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» نفس با طعم تو :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» ای همنفس... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دوستت دارم قسم به گلهای زیبا سودابه مهربونم ... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» چقدر شیطآننــد ... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دلم برات تنگ شده اما من... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دیدگانــــــت را... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» می خواهم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» تو فرشته ی منی سودابه جونم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» می گویند... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» عزززززززززززززززززززیزززززززززززززززززززززم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دلتنگتم خانومی جونم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» من مطمنم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» همیشه ... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» فرق نداره... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» نم نم عشقت... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دوستت دارم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیا سودابه جون خودم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» من عاشق تو هستم سودابه جونم... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» با تو می مانم... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» یکی مث سودابه جونم باید باشه ... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» چرک نویس دلم... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» با من قدم بزن... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» ماهی و آب ... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» تو چشات دریا دریا آرامشه سودابه جونم ... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» به تو سوگند !... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» پرده چشماتو... :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» بند دل :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» تولد :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» عاقا دیگه خیلی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» سلیقه من :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» عشق یعنی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» پاییز :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» من باشم و تو باشی و باران... :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» زمیـלּ بـﮧ آωــماלּ بیایـב... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» ڪـنارم کـﮧ هـωــتـے... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» آغـوش تـو... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» خــوابِ... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» دلـــــــــــــــــــم... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» بدون ... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» بی نهایــــــــــــــت دوست دارم نفسم ... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» جـــــــز تــــــــو ... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» رفتار عاشــقانه... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» عاشق شده ایم... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» لبخند ... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» خدا... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» چقدر دوست دارم... :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» یک روز می بوسمت ! :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» آشوب نگاه تو... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بــه جــز حضــور تــو... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» باور کنـ♥ـ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بـرای قــــدم زدن بـا تــو... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بـاران مـی بـارَد ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بوســـه هـای تــو... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» زیبـــاتـریـن حجــــاب ِ تــو ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» دلتنگـــــتم سودابه خانومم ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بغل کردن عشقت... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» سودابه جون خودم ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بـوی تــو... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» تـــــــو "... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» کـاش مـی شــد ... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» آینــه... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» در هـــــــــــــر جغرافیایی... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» دوران نامزدی... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» دلم تنگ می شود... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» الهی من دورت بگردم خانومی قشنگم دلم برات تنگ شده ... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» نسبتی با رادیواکتیو داری؟ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» فراموش کردنت... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» بـــا لبخنـــد تـــو بیـــدار می شـــوم... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» عشق من... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» سودابه جونم شما نفس منی ها ... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» جونمی سودابه جوجو ... :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» خوب می دانم ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» چشمهایت ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» دلـــم کــوچکـــ استـــ ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» دلم ..... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» عاشقانه میپرستمت... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» تو یعنی همیشه ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» تــــــــــ❤ــــــــــو ....... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» ای گل هستی... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» مـــــرا... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» لمس دستان تو... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» همکلاسی غم های منـــ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» دوست دارم خانومی ... :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» صادقانه ... :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» دوست دارم... :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» دوست داشتنی ... :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» نفس... :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» شهادت امام جواد (ع) :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» چــه خوش خیـال است! :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» محال است ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» آدم برفی ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» جوجو ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» لَحظہ ے شیرینے ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» نشان عاشقی ما ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» عشق و هستی ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» تمـام... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» یاد تو ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» ❤❤❤مــی دانـــی❤❤❤ :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» سلام ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» گل های آفتاب گردان... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» توی چشات بمیرم ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» نفسمی سودابه جونم ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» دلــــــــــــــم ... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» وقتی... :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» تو اونـ شـــامـ ِ مهتـــاب ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» سر به روی شانه هایت ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» دنیا ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» مهم نیست ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» زنـــدگی... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» زیبــــآترین رنگے ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» یکــ ، دو ، ســه ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» حتے در اغوشت دلتنگت میشوم تموم زندگی محمد ! :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» بوس ـه هـآیت ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» "باور کُن" :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» سودابه من ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» مصرعی از قلب مـن ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چنان گیج شوم از تو ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» به تـــــــــــــو کـــــه میرســـــم ...! :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» کـــــــــــــــــــ ـــآش زودتر بـــیایـــی سودابه جونم ... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» تقدیم به سودابه جونم ... :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤عزیز تو سهم محمدتی ها ...❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ تموم دنیامی سودابه خانومم ❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ ولی محمدت بلند بلند دوست داره ...❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ تومال خودمی عزیز دلم جونمو فدات میکنم سودابه جونم❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ زندگی با تو عزیزم جوجوی من حرف نداره ...❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ سودابه جونم خیلی عاشقتما ❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ ای تموم زندگی من خراب عاشقتم سودابه جونم ❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ❤ دوست دارم سودابه جونم خیلی دوست دارم ❤ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» دوست دارم :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» رنگین کمان :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» الهی من فدای تو بشم فسقلی :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» ❤ادامه وجود منی محمد❤ :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» سفر عاقایی به آخر رسید متاسفانه :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» ای جونم نفس من بمیرم واسه نگاهت عشقم :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» هورااااااا شوهری فلش جدید میخره برام :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» خب به درک :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» دوست دارم مهربون :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» مساحت :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» ♥ یه کلام خیلی دوست دارم زندگی من سودابه من عشق من ... ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ عشقم سودابه جونمه ...الهی من فداش بشم ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ خدایا شکر سودابه جونمو دارم ...♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ پرستوی من ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ قلب من ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ اگر میتوانستم ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ اشـــــــــــتـــیــــاق ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ ما ... ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ دوستت دارمم♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» ♥ داستان ماهیگیری ♥ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» گل منی عشق من ...سودابه من ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» دلم ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» گیتار ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» همین مسیر... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تو بی نظیر جوجو جونم... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» عمرمی...جونمی...نفسمی...سودابه جون جونی من ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تو بهشت منی خانومی من ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» هیچ ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» صحـــبت از تـــــــــــــــوســت عشـــــقم ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» بهت نمی گم دوسِت دارم، ولی قسم می خورم :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تو ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم همسر مهربون و بی نظیرم ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» آرزوم... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» همه دنیام میدم واست سودابه جووووووووووووووونم ... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تقدیم به عشقم عاقا محمد :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» عاشقتم :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» ما که خیلی خرابتیم مهندس :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» یک دنیا دوست ندارم ... دنیا دنیا دوست دارم :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» بخند نفسم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» نگــــــــــاه تـــــــو :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» عاشقتم من همسر مهربونم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» آرامشی میخواهم :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» مهم نیست ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» عشقمی سودابه تکدونه ی من ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» زندگی با تو میشه زندگی سودابه ی من ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» الهی محمدت دورت بگرده خانومی جونم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» بهترینمی جوجو جوووووووووووووووووووونم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» فدای یه نفست گل زندگی من ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» دلم واست تنگ شده نفسم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» قربون دل سودابه جونم برم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» ای عشق مهربونم سودابه خوشملم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» عشق خودمی عزیز دلم ... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» " تقدیم به سودابه جونم " :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» عشق یعنی سودابه جونم فقط ملوان خود خودم ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» مرد بودن ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» می شود مرا بغل کنی؟ :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» ثانیه های بی تو… :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» تو را بوسیدم و جانم به در شد :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دلتنگی هایت را در آغوش بگیر :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دوریت را چه کنم ؟ :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» گاهی ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» جوووووووووووووووووووووووونمی سودابه جونم ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دلم ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» تو ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دستان تو ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» همیشه هــمــانے .... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» تا ابد دوست دارم جوجو جونم ... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» تنهـــــــایی های من :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دلم ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» تولد من ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» مرا ببوس ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» چیزیم نیست ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» ای عشق ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» شیرینی روزگار ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» به کوری ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» ای عشق ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» عشق یعنی سودابه جونم ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» مـــن ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» یـک خـلـوت مـقـدس . . . :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» من معتادم ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» سلام دختر جوجویی من ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» خدا بهمراهت باشه عزیزترینم :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» همین که 800 کیلومتر بهم نزدیکی کلی آرومم میکنه بعبعی :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» ای جونم ای خونم به سلامتی خودت نفس من :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» به سلامتی تو عشق من :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» من و تو :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» خدایا شکرت :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» مواظب من باش عاقا محمد :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» به یک محمد نیاز دارم :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» عشق واقعی من خیلی دوست دارم :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم محمد :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» شهادت امام صادق (ع) :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» عشقم اگه نیایی... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم بدانی :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» هـمـیـشـه بـا تـو :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» قلب من خواهان توست.... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» دنیای بدون تو... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» شب بخیر ماه پیشانی من :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» تنهایم مگذار.... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» من مینوشتم :..... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» افتخـــــــار :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» جوجو جونمی ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» بی جنبه قلب من است... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» تو ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» خیلی عاشقتم بع بعی من...میبوسمت هوارتا :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» بگو سیب ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» دلتنگ ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» فقط میگذره ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» تضمینی ... :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» با تو بودن ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» عزززززززززززززززیزززززززززززززززز... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» یعنی میشه ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» تو ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» یه نفر ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» جوجه... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» פֿــورشـیـــد :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» بیا ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» برای من ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» چقدر زیادی ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» زیباییت ... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» ممنونتم نفسم ... :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» نماز آیات :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» وقتی که نیستی :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» واسـطه :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» خیالت همیشه هست... :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو ♥ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» ❤آیهـ آیه ے زندگیمــ، ❤ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» اینگونه است وقتی که میروی... :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» تِشنِــه یِ تـُــ♥ـــو :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» " تــــــ♥ــــو " :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» عشق من عاشقتم :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» پرستش :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» عاشقتم خراااااب :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» خیلی عاشقتم اقای شولوغ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» اقا دیگه دلم واست کوشولو شده :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم دنیا دنیا اقای زشت و شولوغ خودم :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» خدای لحظه های من :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» عشق جونی سودابه خیییلییی دوست دارم :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» دنیای سودابه ای تحفه حون جونی من :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم محمد جووووووووووووووووونم :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» عشق جونی دوست میدارم :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» غیرت :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» خواب :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» افتخار ... افتخار...و بازم افنخار :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» یک من یک تو :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» دوست دارم عشق من :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» احکام عشق :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» تنها ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» تو ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» کجــای دلـــــم :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» معامـــــــله فســـــــخ شـــــــد...! :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» دیوانه نیستم...! :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» گل یاپوچ ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» چشمانـــ تو را میخواهمــ ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» مرا ببوس :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» اگه ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» یهــ نفر... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» دیوونگی ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» میدونی ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» دیــــگر برایم مهم نیستــــ ... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» راه که میروی :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» عشق ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» یه وقتایی ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» نگاهت ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» میگن ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» خوشبختی یعنی عشقی مثل تو داشتن :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» آرام باش عشق من :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» جاذبه ی دنیایی :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» احساس قشنگ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» دووست دارم عشق خودم... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» بوس ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» به سادگی ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» نگاه :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» بوووووووس :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» my l00ve :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» دم برات تنگ شده محمد :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» چی چی :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» بهت افتخار میکنم :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» الهی که من زنت بشم تحفه!!! :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» خیال :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» عاشقتم :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» فقط خودم فقط خودت :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» ترس :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» دونفر :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» 3ثانیه :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» کفش :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» دل تنگ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» شراب :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» دیوونتم :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» بارون :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» سالروز تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام) :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» عشق ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» فقط ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» نمیدونی ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» گم می شم ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» من و تو ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» تو ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» دلتنگی ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» فرشته شانه راست...! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» گذشته - حال - آینده؟ کجای زندگیم ایستاده ای؟ :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» دوست داشتن ... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم غرق بشم :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» حال امروزهای من :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» تو را همچون زیبایی آسمان دوست دارم :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» خیلی دوست دارم محمد زندگی من خودتی :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» نوشته های شوشویی برا خانومی خودش ... :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» شوهری سلااااااااااااااااااااااااااام :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» زمانه :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» من و تو چه تو این دنیا چه اخرت فقط مال همیم :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» محمد عشق مهربونم خیلی دوست دارم :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» بووووووووووووووووس :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» عشق یعنی خودم و خودت :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» زهرمار خوشمزه :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» محمد خییییییییییییییییییلییییییییییییییی :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» عشق من دلم برات یه ذره شده :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» بودنت رو عشقسسسسست :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم خدا جونم :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» بهای عشق :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» ای کاش ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» در قلب کوچکم ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» وَقـــتــــی تــــو... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» بدهکاریم ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» اگه ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» ترانه ی سکوت... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» بهانه میگیرم... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» آغــــوشــِ گـَــرم ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» دلتنگی... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» عاشــــقم ... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» دلتنگتم... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» نمی ذارم ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» چقدر ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» دلم واست تنگ شده تمام تارو پودم... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» خدایا ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» گاهی ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» همه ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» هیچ وقت ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» نگاهت میکنم ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» بوسه ... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» مرکزیت :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» عشق تو :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» ساده میگویم... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» عشق یعنی... :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» گاهی ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» در انتظار تو... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» گریه تو ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» لبهای تو ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش تو ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» ......................... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» جرعه خدا ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» در زندگی ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» روزهای سخت ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» بوسه ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» خاص بودن عشق تو :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» تو مال منی ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» باتو ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» اغوشت ... :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» i love you sudabeh joooooooooooooooonam :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» وای وای ... :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» عید مبارک سودابه جونم ... :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» فرق نمیکند ... :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» جونمی ... :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دیگر چیزی نمی خواهم ! :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» به سلامتی عشق خودم که همیشه هوای منو داره :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دلم میخواه تو باشی ... :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» همه میگن ...غلط زیادی میکنن!!! :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دنیا مال من و توست جوجو جونم ... :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» زیباترین عروس دنیایی واسه من خانومی ... :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» تو همهـ هســـــتی منــی ، تــــو بهترینــــ لحــظه زندگــی منیــــ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» حواس :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» مواظب خودت باش شوهری :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دوستم بدار :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» خسیسم :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» مرد که تو باشی :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» جونمی تحفه :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» نخ دلم :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دیوونتم خاص ترین مخاطب قلبم :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دل تنــــــگ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» الفاتحه :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» هیچ وقت :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» مرگ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» تو و بقیه :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» گرما یعنی....!!! :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» آدم :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» صافی :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» من... :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» من اومدم به دنیا که چی؟ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» دعا :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» ماه من :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» پر از تو :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» دو کیلومتر :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» درد :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» درد دوری :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» بیا بغلم :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» جونمی محمد :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» خیلی مواظب باش جون سودابه ات :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» دل تن گی :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» میم :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» خودم و خودت :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» محمد :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» /(..')\♥♥('..) :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» تنها :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» سفر به اغوشت :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» بهانه :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ساعت :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ترس از واقعیت :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» همیشه باید یکی رو داشته باشی :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» به علاوه تو منهای خیلیا :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ................................. :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» حال من خوب است :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» درد یک پنجره :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» خوشگلم ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» عشقت ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» آسمان به آسمان :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» کوچه های بن بست ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» تلخی فاصله ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» عادت ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» طالب پرواز ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» ابر ... :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» دیدار :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» عاشقانه هایم :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی با تو ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش تو ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم عزیز جونم ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» دلم :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» همه ی دنیای منی سودابه خانومم ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» صدای گام تو سودابه جونم ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» عشق زیبای من ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» فاصله ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» عزیزمی ... :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» اقای من دوست دارم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» جهان :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» خوش بختم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» به خدا خیلی دوست دارم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» تو :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» باور :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» از خودم مینویسم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» قطب زمین :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» بدون تو فقط باید بمیرم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» به نام تو :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» من و تو :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» به تو :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دلم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» فقط واسه سودابه خانوم خودم ... :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» نه از... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» آرزو میکنم ... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» نفسمی خانومی ... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» خورشید اضافیست ... :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» شب های قدر ... :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم زشت :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» چند بخشه؟ :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» اسراف :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» چند تا؟!؟ :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» بی اندازه... :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» الهی بمیرم برات :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» دیوونتم... :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» فکر تو :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» یک روز بی تو بودن :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» اتفاق قشنگ :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» دل_تنگ :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» مهم بودن پیش خودته ... :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» ترس :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» پازل تنهایی :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» فقط 4 روز ... :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» 5 روز دیگه ... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» دوست دارم نفس ... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» روز تولدشما... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» تقدیم با عشق ... :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» کل دنیا هم بگویند دوستم دارند... :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» روزهای باقی مونده ... :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» شمارش معکوس ... :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» شماره ی معکوس آمدن عزیز دلم ... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» وفات حضرت خدیجه (س) :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» تورو تنها نمیزارم :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» با نگاهت عاشق می شوم :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» داستان :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» خدایا ... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» گریه..... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» رفیق ... :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» خیلی ممنونم مهربون ترین شووری دنیا :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» فقط خداجونمون ... :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» همیشه عاشقت میمونم عشق من :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» سودابه جون خودم زیباترین دلیل نفس کشیدنم دوست دارم... :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» تکیــﮧ گـآهَـم بــآش :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» باز دلتنگم :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» دوســــــــــت دارمـــــ :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» صد سال پس از تنهایی :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» بوسه ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» گلم ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» راحت بخواب عزیزم!!!!!!!!!!!!!! :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» قلبــــــــ مـنـــــــ(♥) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» دیوووووووووووووووونتم ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» عشق بی همتا... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» موهای یک زن... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» دروغ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» در اعماق فاصله ها :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» پنج واروونه یعنی؟؟!!؟؟ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» زندگی منی ... :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» خیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی ... :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» هییییییییییی دنیااااااااااا :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» آغوشت ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» میمانی خدا ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» فقط عزیز دل خودم ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» آغوشت... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» دوستت دارم... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» تو بهترینی سودابه جونم ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» زیباترین بافتنی ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» ریاضی عاشقانه ... :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» عشق من سودابه ست ... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» عشق من ... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» گریه ... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» گام های تو ... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» خدای مهربونمون ... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» حس زیبا ... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» عشق... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» هوراااااااااااااااااااا :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» حسِ دوست داشتنت... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» دوستت دارم عزیزم ... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» بمان ... :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» زششششت دیووووووونتم :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» خواب :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» اشک حساسیتی :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» دوست دارم :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» فقط زشت ها بخونن :) :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» بهترین روز دنیا :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» ارامش :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» بوی مرگ :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» کاش :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» دخترا عاشق باباهاشونن :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» دلتنگیم قابل توصیف نیست عشقم :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» ... :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» اسمان :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» دلتنگم :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» دوست دارم خانوم دکتر ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» عشقم سودابه جون ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» نیـــــاز مــن آرامــش اســت ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» سودابه جونمی ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» زندگی زیباست :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دلم گرفته آسمون :( :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» همدردها ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» به ارتفاع اسمون دلتنگتم :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» تو یعنی تمام من :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دوست دارم :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» انتظار :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دلتنگتم اقا دیییییییییییگه :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» جون دل من :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دل تنگ :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» داستان همیشگی... :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» فقط خودت عزیزجونم ... :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» چشمانت …. :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» لبخند تو :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» فکر تو … :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» تو کنارم باش :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» عزیز خیلی دوست دارم :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» بادبادک :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» بد اخلاقی :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» تو....تو.....بازم تو :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» فرهاد&شیرین :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» فقط خودت عزیزم ... :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» همیشه عاشقت میمونم عشق من :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» مادر... :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» منـــ تمــامـــ نمـــی شـــومـــ :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» برای دیدن چشمانت :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» کاش دفتر خاطراتم :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» سهراب :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» محمد :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» دل تنگ :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» فاصله ازت بدم میاد :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» ارزو :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» خنده+محمد=زندگی برای سودابه :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» تا... :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» ماه :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» خدا...حافظ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوست دارم اقا محمد :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» دلتنگی :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» باران :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» نگاه تو :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» دستهای مهربانت را ... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» آغوش ... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» نگاهت .... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» عشقم امروز با تمام وجود اومدم بگم ... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» آغوش ... :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» ♥♥♥ :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» دلتنگ... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» امید ...... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» بی خیال درس... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» خانوم خودم ... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» آغوش :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» اقا محمد خیلی دوست دارم :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» ماااااااااااااااااااااااچ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» الهی که ما هیچ وقت چش نخوریم :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» جان به قربانت میکنم :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» اسمان :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» من...دلم...برات...تنگ...شده...اقا...محمد...زشتم :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» عشق :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» رنگ زندگی منی عشقم :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» درد دل با عزیزم... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» تو هستس بیخیال دنیا ... :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» مال منی تو ... :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» اغوش :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» ساعت :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» تقدیم به شوهری :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» مست تو :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» من تورا میخواهم :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» شوهری عاشقتم :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» دووووووووووووووست دارم :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» اقا دیگه دلم برات تنگ شده :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» زشت دلم برات تنگ شده :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» شوهری دوست دارم :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دلم برات کوچولو شده زشت! :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دنیایم را تنگ کنید به اندازه....! :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» نگاه تو ... :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» جوی جوی من ... :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» جونمی عزیز ... :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» عشق من دوست دارم :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» دریای من :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» با تو بودن :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» یاد تو ... :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» بعضی چیزا مهم هستن... :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» زندگی :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» اولین و اخرین من تویی... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» وابستگی :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» آقا دیگه من دوست دارم..... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» فقط مال منی... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم.... :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» لبخند ... :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» قلب من قلب تو ... :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» جون جونی من ... :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» داستان عشق داداشی .. :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» دیگه دیگه ... :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شروعش با توست ... :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق اگر عشق تو باشید :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برای خودم هیچ نمی خواهم ؟! :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دل من جنبــــــه ندارد… :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حسرت ... :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نبودنش ... :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سودابه قلب من ... :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق یعنی ... :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اخ که چقدر خوب بود...وای که چقدر خوش گذشت :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دووووووووووووووووست دارم زششششت :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خدایا ممنونم که اینقدر هوای منو و عشقم رو داری :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق من اغوش من فقط سهم تو هست... :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فاصله :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برای همیشه دوستت دارم :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عـــاشـِقــےجُـــرم ِ قَشَـنـگـے ســـت :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوووووووووست دارم ... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوسه باران ... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گاز گرفتن ... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صدای دلنشین مامان :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فقط دلیلشو تو میدونی؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» با تو بدون :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شانه هایم برای تو :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» منو تو باشیم فقط برای خودمان :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خدا را شاهد می گیرم... :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تو باشی من ... :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دانه های دلتنگی :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» این روزها :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوسه :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خدایا :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یادش بخیر :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برای داشتن تو... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تو ڪجا و من ڪجا... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلتنگم... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خاطــــــره.... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آغوش تو ... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق ... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لحظہِ زیبای عاشقے...... :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» .......................دلم برا عشق جونیم تنگیده..................... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اگر بدانی عشقم... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نهایت ارامش :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دارویی به طعم آغوش :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» د ل ت ن گ ت م :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تقدیم به سودابه جونم ...عشق خودم ...خانوم خودم .اما یکم باید صب کنی فقط 3 روز :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لبخند که میزنی … :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حال من خوب است… :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تو کجایی ؟؟؟؟ :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هستی ... :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هر شب ... :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عمرمی ... :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بعضی ها... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لطفا تا زنده ام بمان... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلم تورا... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باران ... من ... تو :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سرماخوردگی های من... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چقدر دوست دارم... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قدم به قدم با عشقم :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حساب کتاب :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بهشت :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اغوشت فقط مال من است :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تشکر از نفس ... :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق من اقا محمد عزیزم تولدت مبارک نفس :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» همدست :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم نفسم... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» یاد هم... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» بی تو یعنی نابودی... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» جوووووووووونمی :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» جونمی محمد... جووووووووووووووووووووووووووووونم :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» بگذار... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» اسمش عشق نیست! :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» تا نباشد... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» حسادت عاشقانه من... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» بمیرم واست که اینقدر دوووووووووس دارم سودابه جونم ... :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» دوستت خواهم داشت... :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» محمد عشق سودابه :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» دیوونه دیووووووووووووووووووووووووونتم :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» عاشقتم :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» خیلی زیاد دوست دارم :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» جونم به جونت بسته شده محمد :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» نصیحت ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» عزیزمی ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» فقط تو عزیزم ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» بی تو عمرا ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» I LOVE YOU :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» دلتنگم زندگی من ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم خوشمل محمد ... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» میمیرم برات خوشششششششششمل :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» دلم برات تنگ شده زشششت... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» فاصله... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» تمام تو مال من است... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» برای تو دلتگم... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» اسمان من... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» دلم برات تنگ شده تحفه... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» انتظار ... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» گل سرخ ... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» حجم صدا ... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» خوشششششششملمی ... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» خدا وقتی ادم رو خلق کرد... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم عزیزم ... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» د ل ت ن گ م ... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» دلم با خودت اروم میگیره نفس... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» دل تنگی=تو :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» تحفه جوووووووون دوست دارم... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» عشق جونی دلم برات کوچولو شده... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم حتی اگه ازم دور باشی.... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» ایمیل اشتباهی... :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» شهادت حضرت فاطمه س :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم عششششششششق جونی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی من محمد... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» نفسی محمد.... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» اجازه هست؟ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» عشششقم محمد :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» این دله... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» حرف هایی فقط واسه عزیزم ... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» داستان رنگ عشق :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» عشقم ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» فقط واسه عزیز محمد ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» عشق ابدی خوووووووووووشمل خودم ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» بوسه ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» دووووووووووووووووووووست دارم عشق زندگی محمد ... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» عشق جونی خوشملم فقط خودت بخون :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» بیشتر از همیشه عاشقتم عشق جونی من :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» رواااااااااااااااااااااااااانی میمیرم برات... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» خوششششششششششمل دوووووست دارم :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» نفسسسسسسسسسسسسسم محمد :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» عشششششششششششششششقم محمد... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» لطفا تا اطلاع ثانوی از خواندن این مطلب جدا خودداری فرمایید حتی شما عشق جونی :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» عاشقتم... :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» آسمان... :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» با هم ولی تنها... :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» انقلاب...! :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» دوستت دارم عزیز خودم... :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» با تو بودن را میخواهم عشقم .... :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» از عشق تا مرگ :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» چه حس قشنگیه :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» میخواهمتــــــــــــــــــــ… :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» داستان عاشقانه ... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» عاشقتم ... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» ............................. :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» دلتنگتم عزیزم... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی منی ... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» عاشق عشق خودمم... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» خوشبختی ... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» ........داداشی........ :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» حواست به زبونت باشه... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» تا زنده ام بمان... :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» خرسی جونم دوست دارم :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» تقدیم به مخاطب خاص خودم :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» تنها کس من خودتی عشقم :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» خرسی جون خودم مسکن من تویی... :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» به سلامتی بهترین داداش دنیا... :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» دوووووووووووووووووووست دارم :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» کاش الان کنارم بودی... :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» مهربانم ای خوب... :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» خداحاقظ عزیزم ... :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» دوست دارم ... :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» عشق من عیدت مبارک :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» عشق M .... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» ...................................... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» تقدیم به مخاطب خاص خودم... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» جهان من... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» کلیپ زیبا برای تمام عاشقان ... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» فقط خودت ... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» عشق ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» تو را دوست می‌دارم گلم ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» من از عهد آدم تو را دوست دارم جانم ...( از M تقدیم به S) :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» من و تو ... :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» عشق دلیل می‌خواهد؟ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» این مطلب مال خودته فقط واسه خودت نوشته شده... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» من میخوام اونم میخواد ولی... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» عشق... :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» متشکرم عشق من... :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» روحیات عاطفی متولدین هر ماه :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» دوستت دارم عزیزم ... :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» میدونی چقدر دوست دارم ... :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» بدون شرح فقط برای عزیزترینم...... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» فقط خودت بخون... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» بخاطرت بودن ... :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تو نباشی چه فرقی میکند؟ :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تقدیم به عشقم :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» عشق :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱طراح :‌صـ♥ـدفــ