می گویند ...

 

 

مــی گویـَند :

 

مـخـآطب داشتهـ‌ بـآش

 

بـــرآی عـــآشـقــآنــهــ هـآیـَت ...

 

امــآنمـیدآنـَنـــد ...

 

مـخـــآطب تــمــآم عـآشـقـآنه هــآی مـن

 

تــــــو یــــــــی‌ ... !!!

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید