مبارک مبارک مبارک ...

http://www.bamazeh.com/upload/1/0.394895001294239058_bamazehcom.jpg

 

تق تق تق فش فشه، فاصلمون کم بشه / هیزم و نفت و آتیش، دوست

دارم خداییش

سیب زمینی به سیخه، عکس گلت به میخه /غماتو بیار فوتش کن، کینه

داری شوتش کن !

هوا بهاری میشه، سرما فراری میشه / زردی ازت دور بشه، هر چی

میخوای جور بشه !

سودابه م چهارشنبه سوریت مبارک

عشقم امید به

خدا عشقمون مث آتیش گرم گرم گرم باشه

قلب

/ 1 نظر / 9 بازدید
saeid

ایشالا که بهم برسین و یه عمر خوشبخت کنار هم زندگی کنین...