به سلامتی بهترین داداش دنیا...

 

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ♥
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﻣﯿﺪﻥ :
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺻﺒﺤﺖ ﺑﺨﯿﺮ ...
... ﻭ ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺮﺟﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﯼ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﮐﻪ
... ﻣﺜﻼ :
" ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭﺕ ﻧﺮﺳﯽ"
ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﯾﻪ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻦ ....
ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺯﺕ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ...
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ♥...

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
احسان تنها

سلام بهار خانوم خوبی؟ خوش بحال اونی که تو انقد عاشقش شدی و براش این همه ابراز محبت کردی ! حسودیم شد بهش...ولی اسم وبلاگت سودابه محمد از طرفی نویسنده بهار مقدم این چه جور فیلمیه من نفهمیدم...

کاش همونقدر که تو عاشقشی اونم عاشقت باشه