گرمـی دستهـــای تــــو...

http://s5.picofile.com/file/8116143776/www_alonejavad_blogfa_com%E2%99%A5%D8%AC%D9%80%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg

 

گرمـی دستهـــای تــــو

آتشــی است که بـا آن

 تمام وجـودم را گرم خواهم کرد

 حتـــی در سرمــای زمستــــان

 واین یعنی همان دوست داشتن

 و مـــن بـــرای دوســـت داشتن

 دلیــــل نمـــی خواهــــم

 همـــین دستهـــای تـــو کـــافــــــی است ...

/ 0 نظر / 6 بازدید