زندگی منی ...

 

http://uploadtak.com/images/d4242_12.jpg

قلب 

می خواهم امشب از ماه قول بگیرم که هر وقت دلم برایت تنگ شد

 

 در دایره حضورش تو را به من نشان دهد

 

   می خواهم امشب با رازقی ها عهد ببندم

 

   هر وقت دلم هوای تو را کرد

 

   عطر حضور مهربان تو را با من هم قسمت کنند

 

   می خواهم امشب با دریای خاطره ها قرار بگذارم

 

که هروقت امواج پر تلاطم یادها خواستند قایق احساس مرا بشکنند

 

دست امید و آرزوی تو مرا نجات دهد

 

می خواهم امشب با تمام قلب هایی که احساس مرا می فهمند و می شنوند

 

پیمان ببندم که هر وقت صدای قلب بی قرار م را هم شنیدند

 

عشقم را سوار بر ضربانهای بی تابی به تو برسانند

 

 قلب دوست دارم عشق M قلب

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید