زندگی یعنی سودابه ی من

باید باشد یکی که انگیزه ات باشد براےِ بیدار شدטּ ....

باید باشد یکی که انگیزه ات باشد براےِ شانه کشیدטּ ِ موهـآیت ....

باید باشد یکی که شـآنه هایش پنـآهِ گریه هایت باشد ....

یکی که وجودش آرامش بخش َت باشد.

باید آغوشی داشته باشی برا
ےِ آرام شدטּ ؛


باید باشد یکی که توجه کند به آدمی ....

باید باشد یکی که نشا
טּ بدهد شش دانگ ِ حواسش متعلق به توست ....

 زندگی یعنی سودابه ی من
 


/ 1 نظر / 7 بازدید
sadaf

سلام وبتون عالیه انشالا شما وما بهم میرسیم نگران نباشین[قلب]