تو نباشی چه فرقی میکند؟

 

 

ساعتها را جلو می کشند
وقت شرعی چشمانت زودتر از راه خواهد رسید
رکعتی بر بوسه نگاهت خواهم گذاشت
ربّنا لااقل آتنا!. . .گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند. . . 

مرا به دار آویختند که نامت را از یاد ببرم...
چه ساده اند این ساده اندیشان که نمی دانند ...
نام تو حک شده ی قلب من است ، تو رو هرگز نخواهم کرد فراموش  !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید