دوست دارم عششششششششق جونی

 

وقـتـی حـس میکـنم

 

جآیــی در ایــن کرِه ی خآڪـی

 

تــو نفس میکــشــی و مـن

 

از هــمآטּ نفـس هآیتـــ ،،، نفس میکشم !

 

تـو بــآش !!!

 

هـوآیتـــ ! بـویـتـ ! برآی زِنده ماندنم ڪـآفـــی است …قلب

/ 0 نظر / 3 بازدید