دنیای منی تـــــــو سودابه جانم...

http://www.fotoman.name/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-6.jpg

 

دیگر چیزی نمیخواهم...

آغوش تو باشد و ..

شــــــانه های تو...


به دنیـــــــــــا میگویم خداحافظ...

دنیای منی تـــــــو سودابه جانم

پس باش تا کم نیارم ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
سودابه

سلام سلام سلام سلام خوفید خوش میگذله بچه ها خوبن من میخوام بیشتر باهاتون اشنا بشم میشه