عاشق عشق خودمم...

 

 

گاهی فکر میکنم کار تو سخت تر از من است...
من یک دنیا دوستت دارم
و تو زیر بار این همه عشق قد خم نمیکنی.....!قلب

 

 

 

 

آدم باید یکی رو داشته باشه ساعت دو نصفه شب بهش اس بزنه بگه دلم گرفته ...
اونم بگه قربون دلت برم ...
وگرنه بقیه زندگی به کوفتم نمی ارزه!

 

 

 

نفس مصنوعی ......
یعنی:
تو نباشی و من به عکست خیره بشم.....

 

 

 

چقدر بیخوابی اینجوری خوبه

گیچ خواب داری از خستگی میمیری.

اما بخاطرش بیداریو تحمل میکنی

نمیخوابی چون میدونی تنهاست

چون دوست نداری تنهایی بیدار باشه

بیدار میمونی چون نگرانی که ناراحت بشه

بیدار میمونی چون نمیخوای رفیق نیمه راه بشیقلب

 

 

اگـــَـــــر دیوانگی نـیـسـت پَس چیست ؟

وقتی در این دُنیای بـه این بزرگـــی . . .

دلت فقط هـــــَـــــوای یک نفر را میڪُند…!قلب

 

 

قلبعزیزدلم ... نفس من...یکی یه دونه خودم...تنها صاحب قلبم... خیلی دوست دارم عزیزجون ...  فدای عشقم بشم الهیقلب

قلبدنیای منی قلب

/ 0 نظر / 30 بازدید