دوست دارم عزیزم ...

 

 

 

دوستت دارم عشق محمد

 

باور کن که دوستت دار م ای تنها بهانه برای زنده بودنم ، نفس کشیدنم دوستت دار م .... ای امید و آرز وی من ، دنیای من دوستت دار م.... ای تو به زیبایی یک گل سرخ ، به پاکی یک چشمه زلال ، به لطافت باران بهار دوستت دار م.... ای تو فصل بهار م ، همیشه یار م ، همدم این دل پاره پاره ا م دوستت دار م.... ای تو آرامش وجودم ، همه بود و نبود م ، هستی و تار و پودم دوستت دار م.... ای تو طلوع زندگی ا م ، ناجی لب تشنگی ا م دوستت دارم.... ای تو عشق زندگی ا م ، همیشگی ا م ، ماندنی ا م دوستت دار م....

قلب

دوستت دارم نفسم ... جونم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید