هنر ...

فـــرامــوش کـــردن
تـــو
هنـــر میخواهد
و مـــن
بـــی هنـــرترین انســـان عـــالمـــم . . .
/ 1 نظر / 38 بازدید

سلام من برا کنفرانس دانشگاه یه موضوع میخوام که خیلی باکلاس باشه و تا به حال در جامعه در موردش بحث نشده خواهش میکنم عصری کلاس دارم.یه موضوع بگین.