عشششششششششششششششقم محمد...

 

اجــازه می دی تا ابد ســر بذارم رو شــونه هات؟

 

                       روزی هزارو صد دفه،بگــم که مــی میرم بـــرات؟

   اجازه هست جاربــزنم بگـم چقــدر دوست دارم ؟

 

                       بگـم مـی خوام بـخاطرت ســر بـه بـیابون بذارم ؟

  اجازه می دی که شبا همش بیام تـو خـواب تو ؟

 

                        اون عکسی که از من داری جا بدمش تو قاب تو؟

  اجازه می دی قصه هام با عشق تو جون بگیره ؟

 

                        چشـمای عاشقم واست روزی هـزار بـار بـمیره ؟ 

  اجـازه مـی دی واسـه تـو قصـر طـلایی بسـازم ؟

 

                         بــا یـه صـدای مـخمـلی بـــرات لالایـی بسـازم ؟

  اجـازه هست با افتخـار آهنگ ساز من بشـی ؟

 

                         تو فصل سـخت زندگـی باز گل نـاز مـن بشـی؟

   اجازه هست پنـاه من گرمـی آغوشـت بشـه ؟

 

                          هراسمی جزاسـم خودم، دیگه فراموشت بشه؟

   اجـازه هست یه لحظه هم دیگه ازت جدا نشم؟

 

                           گول گـلارو نخـورم، محــو ســتاره ها نشــم ؟

    اجازه می دی که بگم، مـن مال تو، تـو مـال من؟

 

                          من از توخواهش می کنم که زیر وعده هات نزن...قلب

/ 0 نظر / 3 بازدید