من و تو ...

 

 

با هم که قدم می زنیم
حسودی اش می شود آفتاب
نه که هیچ گاه
قدم نزده است با ماه!
.
.
.
.

عاشقانه  تا وقتی که باشم دوست دارم
تا وقتی که بتونم عاشق بمونم
تا وقتی که دنیا از عشق خالی نشه

دوست دارم عشق من

/ 0 نظر / 4 بازدید