خدا وقتی ادم رو خلق کرد...

میدونی وقتی خدا ادم رو خلق کرد و داشت بدرقه اش میکرد بهش چی گفت؟

گفت جایی که میری مردمی داره که می شکوننت

نکنه غصه بخوری

همه جا باهاتم

تو تنها نیستی

تو کوله بارت عشق گذاشتم که بگذری

قلب گذاشتم که جا بدی

اشک گذاشتم که همراهیت کنه

و

مرگ که برگردی پیش خودم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید