دلم با خودت اروم میگیره نفس...

واقعا نمیدانم با چه زبانی  زیبایی عشق تورا بسرایم


تمام غم های من با لبخندی که بر لبهای شیرینت نقش می بندد از بین می رود.تمام شیرینی زندگی ام با کوچکترین غمی که بر چهره تو می نشیند محو می شود.عشق من لحظه ای نیست که در یاد تو و غرق در خیالت نباشم.

                                                        قلب

/ 0 نظر / 2 بازدید